VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: index.exe
รวมการค้นหา205ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 31 ,ไม่ปลอดภัย 174 。ชื่อไฟล์ “index.exe” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:fa8c1a3479ceb0899fab5c2fdc009f56
SHA1:7131561334674450fa6a137676faeb595af9ff4a
2769587 PE32+ executable (GUI) x86-64 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:e47597f8c4341d8a1dff41043ff588b4
SHA1:086556cfa8e49d170903d5a40aa310fac20a398e
2121728 PE32 executable (GUI) Intel 80386 29% (15/51)
3 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:e7df15b3cc27bcf486b20045287e9b4e
SHA1:0a565e4261e1b70a98acff062bb202f3657a8885
1777664 PE32 executable (GUI) Intel 80386 15% (8/51)
4 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:5e36dd6b3fe8d511107447f52db1798a
SHA1:90279fe68c04ee9fac0d65ad998c0fc60df08920
4264664 PE32 executable (GUI) Intel 80386 1% (1/51)
5 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:d56848f72b3a2425c256b9fda13e297b
SHA1:16532e03cd2202a9957f73c3d6a7141b9df21f86
17785856 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:5788b11dfb387c9777e4a8d1d19c8b16
SHA1:1eb28f2d3417560bdc5eaadf221f26695ff7e7f8
11514520 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 4% (2/49)
7 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:a906fce1e7d380c088e5391c32960450
SHA1:d887bd1d65d7f274ff8d23f95f5108d52733bfcb
28672 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/49)
8 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:22ae330ed9079edb0eb80283b35bb435
SHA1:70ea0f16b673ef4af76ab61ccde49f74bd56f163
1902622 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/49)
9 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:387bfebf6718f73713e090fc7af8849b
SHA1:2e4b0e7eb9eaeaffa628082a16fee5d892a37334
1904851 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/49)
10 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:dd814a9aa28744a7ff2832d9c5af3f75
SHA1:9af236fd76d3b0b62575ead73b2aa7e40f1c40e3
929792 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/49)
11 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:dc0e7f6a1f630d413b1dbe12b1b548b3
SHA1:969c2c3234af62af6e9dd16856823f4e1901de9b
929792 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/49)
12 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:da30ac5e4af2bd143d6e9b55e7f7aaa6
SHA1:ea9b1fd7322f33ceff92d901db460c0eb064aa03
929792 PE32 executable (GUI) Intel 80386 26% (13/49)
13 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:f6e6f1d20c5e966f861d4e737c59312e
SHA1:db07e3d86bc107cbf180115f626d0e9e163f5f44
73802 PE32 executable (GUI) Intel 80386 57% (28/49)
14 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:4d77f42490b8d4d62823f6424eafebc5
SHA1:792bd07f7035aeac1d7045eae3691e3d5d4a3cd7
6140920 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/47)
15 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:f5984a8ed23f206d7e24baceaf4cc319
SHA1:4a580981607a81296dab6d9ba475b9789143d61a
13824 PE32 executable (GUI) Intel 80386 41% (18/43)
16 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:c0ef08f6ca7bdd6b848816e4b86e3bc6
SHA1:dbd95148889a17c2609c7f631f72c870d451c22c
2989679 PE32 executable (console) Intel 80386 7% (3/39)
17 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:0ded109ec29f98184f7f381fdb7e3a49
SHA1:57663ac9bdd7aa11691557c1ba2d3f32c29bd1e6
5632 PE32 executable (console) Intel 80386 Mono/.Net assembly 2% (1/39)
18 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:c8a5fb576180e5eb9695c114d56dab77
SHA1:11639216baf32de118991eb1aad99ef832d06e69
1142784 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
19 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:80d4231809e97d62e611062ed3f8a7f7
SHA1:15bf224aab390ceebaa00f940c7e1563baef8794
5606568 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
20 ชื่อไฟล์: index.exe
MD5:d1b333141ebdc32fd5157b84249bffb6
SHA1:db4d2f4240da42fd23414a9786641db7e34bd04e
6656 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 2% (1/39)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11  Next»