VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: krpt.dll
รวมการค้นหา9ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 9 。ชื่อไฟล์ “krpt.dll” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:16cc59bcabf821450c66ac552b13295a
SHA1:640150d64c6887dc18605b3e093efca7f1bfc8e5
167061 PE32 executable (DLL) (console) Intel 80386 60% (30/50)
2 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:16cc59bcabf821450c66ac552b13295a
SHA1:640150d64c6887dc18605b3e093efca7f1bfc8e5
167061 PE32 executable (DLL) (console) Intel 80386 60% (30/50)
3 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:1287698a9649a892d52e457cb643da8a
SHA1:0d4f903bc8e8b5640a047ab01c081edf26ee1403
70312 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit 10% (5/49)
4 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:1287698a9649a892d52e457cb643da8a
SHA1:0d4f903bc8e8b5640a047ab01c081edf26ee1403
70312 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit 10% (5/49)
5 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:6979c413f84eda80de536a0f18779603
SHA1:a3408b9e678168ba650a89ac5eb1d93973bf8a68
70312 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit 10% (5/49)
6 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:bf3eaea44a7f6caa82f53c9734274ce6
SHA1:894f33f21b4439a27f585ab4847a8d069d52ca19
70312 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit 10% (5/49)
7 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:3f73d0f628a7b4ac7e3a00e653d4264c
SHA1:5be4a4db8ff449008b384c400ebcdbff4c7e927b
70312 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit 12% (6/49)
8 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:c8ddfc8cefd59bca588e6f7273b1705d
SHA1:2ccf82ec1d0ded6429e10adea1b6331d2a7aae9c
66216 PE32 executable (DLL) (console) Intel 80386 2% (1/49)
9 ชื่อไฟล์: krpt.dll
MD5:ce9f45a4dc9a9de9c18e12fe16e598a5
SHA1:8a90e202966e6c662173d7e1ec72b588d7c5d024
62184 PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386 2% (1/45)