VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
รวมการค้นหา408ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 143 ,ไม่ปลอดภัย 265 。ชื่อไฟล์ “linkinfo.dll” 64% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 75% (37/49)
2 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:4163b7efffaecbb496536d6524d86368
SHA1:67f1a27ee841aff9524c6976eb58907b746ad611
23552 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:e69095dab9ccd515d6557be729a28078
SHA1:c456a54320442a5c902ec2f64fb1303abfb0d33b
23552 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:4163b7efffaecbb496536d6524d86368
SHA1:67f1a27ee841aff9524c6976eb58907b746ad611
23552 application/x-dosexec 0% (0/48)
5 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 76% (36/47)
6 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
SHA1:6bd40f74d9b0a716ae401f7adc11eac573cce86b
46592 application/x-dosexec 78% (37/47)
7 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 75% (33/44)
8 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:e3a9887254b4371ed0345e5e6ca21431
SHA1:c2990d7af4eed2c025e343c924522a7525afbc26
53248 application/x-dosexec 62% (27/43)
9 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:860bbe64c0bdc46e8548c8767103cb1a
SHA1:2f2c54b79bda5006f68b8d1bf9bc2d948c0ea156
19968 application/x-dosexec 2% (1/41)
10 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:84d443ea9f1546195c5f3dff916c5b70
SHA1:22cbe910f6302288a6ec6eeab5e91a3bfceb91f1
30208 application/x-dosexec 0% (0/40)
11 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
SHA1:6bd40f74d9b0a716ae401f7adc11eac573cce86b
46592 application/x-dosexec 65% (26/40)
12 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a1e6063205b42dd1a6c6dca3cddc4015
SHA1:690037281116d6a0a322f602df184aab08093da9
17680 application/x-dosexec 0% (0/39)
13 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:38fee4ec44df464d5c998629498d6176
SHA1:d1926d018f0dbd5fe565d8d8ddfd454f737bd5db
46592 application/x-dosexec 69% (27/39)
14 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:8e02ee7d650f7dca1db43181ee7268ea
SHA1:ff387430d9be979d5e665e13f714b7aa2a6610ed
46592 application/x-dosexec 74% (29/39)
15 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 5% (2/39)
16 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:01fd4c27bde3cbd99365f52d9b498b9b
SHA1:d805a8aa12c0b7f1afb35bc00e65404ed52711de
43520 application/x-dosexec 0% (0/39)
17 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:5345be0ed263ffcbc4ea7029fcd7d825
SHA1:6eb6effa52a52d7f6920f41f85edac0ecf980a5b
32768 application/x-dosexec 2% (1/39)
18 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 5% (2/39)
19 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a0a65d306a5490d2eb8e7de66898ecfd
SHA1:880ac520eb1d38ebb591707a26e6dd300df40643
29696 application/x-dosexec 0% (0/39)
20 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 5% (2/39)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21  Next»
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 6ba9f3ed56260e6dad2cfc5e75a805e1 image/x-ms-bmp 2020-01-19 11:58:22
2 6ba9c***bf91876fc2dbe76116 application/x-dosexec 2020-01-19 11:58:12
3 6ba***dd***d1146 text/html 2020-01-19 11:58:02
4 6ba7d23549ea8aadb***18c32 application/x-dosexec 2020-01-19 11:57:42
5 6ba6a45d0d6e49dc7ad22147f2765124 application/x-dosexec 2020-01-19 11:57:31
6 6ba5ee6caee2de0f421f2a*** text/html 2020-01-19 11:57:21
7 6ba4db0705c6cc5db038c698533f44df application/x-dosexec 2020-01-19 11:57:12
8 6ba***4d9691545f3aa application/x-dosexec 2020-01-19 11:57:01
9 Dome.dll application/x-dosexec 2020-01-19 11:56:50
10 6ba27c7ea98502fc80196f***c application/x-dosexec 2020-01-19 11:56:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号