VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: ok.EXE
รวมการค้นหา970ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4 ,ไม่ปลอดภัย 966 。ชื่อไฟล์ “ok.EXE” 99% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:1b23e1c93f8833f809db7cb5c9c12fcf
SHA1:a318543033b983f7c7944ab6d00d6a67d4afb2db
35840 application/x-dosexec 20% (8/39)
2 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:4506bee57b2dd56958d67bde728f9594
SHA1:99fdbec3c48ede0818b3095fdfd640a4b008bb93
2439680 application/x-dosexec 17% (7/39)
3 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:c6e04ec94fea463d377de45982e4b2e5
SHA1:6ac2f42b31b70902d7c864849ba793bfb852ef1c
251904 application/x-dosexec 12% (5/39)
4 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:5cc8d134b75dfc09f4d623163049bc12
SHA1:5bf67a0d4f7dbc8248e74faa73cc92b7dbeeb4a9
686592 application/x-dosexec 48% (19/39)
5 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:d5e11726eea90602cc99c2d03646646e
SHA1:c8af3286f615feef9606bc39144f892b9fa1a572
1589760 application/x-dosexec 25% (10/39)
6 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:d23b2695481897529980260a46d3237b
SHA1:e87b372f83949280cb47e4fc60965f229da4f5c3
688640 application/x-dosexec 43% (17/39)
7 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:3cbe54f1254aa39db582bad9ae6b31c5
SHA1:c957c57a0eab84559d90caf381dda328b207a309
76101 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)
8 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:4eae3476aab6655541cefccf266aa2be
SHA1:19ec09a549a01c3469d83c4733780b1928b5f906
477696 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
9 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:33b84f57f50dbbabbfa5a45a15af42b8
SHA1:8b221cc99c8fe11cb9c903f36abc6956051d570c
1445376 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 75% (28/37)
10 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:c12eed0ce25865746d74b453d8ade15d
SHA1:3433d722ba944ac70380123231d12db310049dce
692736 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
11 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:0f771873da1886112bed75800e1854fa
SHA1:b4a4023e90ce9d5d953677b5965312564a2d5f69
66048 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
12 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:4537a5b78edaf3a31f67b84c45e7f64b
SHA1:c705ecce2a6ec042baab79421a33f0ff00070d6a
149750 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (7/37)
13 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:92d5d1158436bc5a113ac0d038c0ce38
SHA1:7ef5b27ded916f20ebc4182b965fc2ab72b798fc
688640 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 43% (16/37)
14 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:fea9bb1102d9419fd281549c16a1b061
SHA1:a8d408f0af46c09d07e8999ec4453314fbf363bf
547840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 43% (16/37)
15 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:bdd6faf759816b9056d6b7173d8d83c9
SHA1:e14dab238b157ce4cc38d8a97d032110f55f1c6a
138240 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (7/36)
16 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:a4eb791afe31ca381135370e04d6c355
SHA1:16738d883bc0fd1417612307b3b9eed13871d8fd
270654 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
17 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:541abbe62e6e91499016e9a2e444d4e9
SHA1:c25bb273bffae361e696ad8a2527e2897a1dd4b7
138240 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 63% (23/36)
18 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:8d45cbe40e6a94d56bd55547ce7bf468
SHA1:ec930a9d48cdd75c283fe911166635ca360872ba
143968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 63% (23/36)
19 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:1f6463263070ac6bb03719bc801f519a
SHA1:e0499d26fcbb98f53f28a27cb18725209777a17c
89600 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 58% (21/36)
20 ชื่อไฟล์: ok.EXE
MD5:84b4f58765ac477fb68925ba053787e5
SHA1:5396b9d2eb68d355e83bbb31399461071a913758
338432 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 58% (21/36)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 49  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d***fbf0877d6d***d92 application/x-executable 2020-04-04 14:59:41
2 d***b3f110*** text/html 2020-04-04 14:58:41
3 d7***d8aefdc7d3ec66c7 application/x-dosexec 2020-04-04 14:58:31
4 d7716f8c***5ce5c0b655ec text/html 2020-04-04 14:58:21
5 Filmora_9.4.1.4_汉化破解补丁.exe application/x-dosexec 2020-04-04 14:58:18
6 d7692c90b8e0f67dce3ee60760c69288 application/x-dosexec 2020-04-04 14:58:01
7 d768c***d8*** application/x-dosexec 2020-04-04 14:57:41
8 d***a93514b8a4b3c10f1adf application/x-dosexec 2020-04-04 14:57:31
9 d76643b0d901f8a7bc5cce50f778cae2 text/html 2020-04-04 14:57:21
10 d***03a4b2b9d72b06861 image/png 2020-04-04 14:57:11