VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: pes2013报毒.7z
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “pes2013报毒.7z” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: pes2013报毒.7z
MD5:154a216193511342384d8da38f85ef3c
SHA1:60e01f9cbeff76d7cbae12ac4b69bc2d1a69b9d5
17329288 application/x-7z-compressed 6% (3/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 HPSocket4C.dll application/x-dosexec 2020-05-26 02:01:34
2 TV盒子助手.exe application/x-dosexec 2020-05-26 02:01:03
3 697350f5d***1aad*** text/html 2020-05-26 02:01:01
4 1键修改机器码.exe application/x-dosexec 2020-05-26 02:00:45
5 ***ea46bd9f185ea5582172cb text/html 2020-05-26 02:00:31
6 yundetectservice.exe application/x-dosexec 2020-05-26 02:00:24
7 69***f4585febfb086932f text/html 2020-05-26 02:00:21
8 69706bd87a5b97ca7b51b1f210d8e02e text/html 2020-05-26 02:00:11
9 696ff1eff***f7b38d0 application/CDFV2-corrupt 2020-05-26 02:00:01
10 rev_https_80809.exe application/x-dosexec 2020-05-26 01:59:32