VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: procexp.exe
รวมการค้นหา536ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 290 ,ไม่ปลอดภัย 246 。ชื่อไฟล์ “procexp.exe” 45% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:9b4d42e312d1de22ec7c7c7442ed93a7
SHA1:8cbfdfa415b2db07d8a0d8d516d66a19d91d135f
2798456 application/x-dosexec 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:a3c4ab085415ac8e04ae786cbe8734ef
SHA1:554b642e8dee95010d2501d8b527bbefceff3831
2703128 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:8ad53c6d1b1ec59c7300f5d2e1332534
SHA1:9c34fc3248cdc63fe7ab4355951b7dd875b2d256
857600 application/x-dosexec 20% (10/49)
4 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:05525b9607995caf9e2772d281e8489a
SHA1:eba440bf9bb7025521d0996fc8d4c703c7ff595d
2909376 application/x-dosexec 4% (2/49)
5 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:fb83821ba21e8fa5a5d000b852584e3e
SHA1:41af7b33149c2c8c38d21f85fcedcd40ff6fd5b6
2794360 application/x-dosexec 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:5fb7c3b3077ee2482b4ef45ddc17317a
SHA1:b176c146c7a8b411b00d5b0ceda2f6b6a959cd13
4822528 application/x-dosexec 0% (0/49)
7 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:fb83821ba21e8fa5a5d000b852584e3e
SHA1:41af7b33149c2c8c38d21f85fcedcd40ff6fd5b6
2794360 application/x-dosexec 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:f521d77ed0f1b9e61cf6ca52f74af924
SHA1:82df1881cdd78449a05548d487d9b093c4aecb72
2661376 application/x-dosexec 4% (2/49)
9 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:3a32e968383cbe448af1c220c9af6b8e
SHA1:ae6878568dbbc8eb75d939d63c01ba394f7bc862
2826520 application/x-dosexec 0% (0/49)
10 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:ba5a72e892e5858212071b6966d370a7
SHA1:a36bde9b0858dc1ff85aef03649f662c20d3a23d
2902528 application/x-dosexec 16% (8/49)
11 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:1f1fc1645f23282369a05d30fce04847
SHA1:7578cb88f62b4a74069126c204edad2caf8a90bf
2902528 application/x-dosexec 18% (9/49)
12 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:8f0d3bfdc7876265221259511a8877b5
SHA1:2c5aaeaee9905954550231d24361627005a69996
2893080 application/x-dosexec 2% (1/49)
13 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:325f077a3e966428c9d0a32c387c315f
SHA1:89566f1fa506ffa5cacf695a0f696764348d3261
2435584 application/x-dosexec 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:a3c4ab085415ac8e04ae786cbe8734ef
SHA1:554b642e8dee95010d2501d8b527bbefceff3831
2703128 application/x-dosexec 0% (0/49)
15 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:499ef4174752b7093040974fd97fa470
SHA1:bcf1d95888b10cd9f25ee86fee23f3c2834df9f9
2631680 application/x-dosexec 0% (0/49)
16 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:c910f15f40ce50f1083206047c188b80
SHA1:d450c33d10cb77ae1adfec0bee6a985b8f548c9e
548919 application/x-dosexec 0% (0/49)
17 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:499ef4174752b7093040974fd97fa470
SHA1:bcf1d95888b10cd9f25ee86fee23f3c2834df9f9
2631680 application/x-dosexec 0% (0/49)
18 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:a3c4ab085415ac8e04ae786cbe8734ef
SHA1:554b642e8dee95010d2501d8b527bbefceff3831
2703128 application/x-dosexec 0% (0/49)
19 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:2080cf65dc7590f1dfc9f49386f6dacc
SHA1:2f98e5226e49a8f80c993f6c462d3de82cfc8dee
2631680 application/x-dosexec 0% (0/47)
20 ชื่อไฟล์: procexp.exe
MD5:499ef4174752b7093040974fd97fa470
SHA1:bcf1d95888b10cd9f25ee86fee23f3c2834df9f9
2631680 application/x-dosexec 0% (0/47)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27  Next»
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ***c0a3b6cd845c55887aac1 text/html 2020-01-18 23:58:11
2 50f1fc***d9828cec9b5ca92 application/x-dosexec 2020-01-18 23:58:01
3 ***bfc1fb***bfdeb text/plain 2020-01-18 23:57:41
4 50eefb3bbe56ca1c31622ed8c6e5e2a6 application/x-dosexec 2020-01-18 23:57:31
5 50ee8f0***193d2b2e7e application/x-dosexec 2020-01-18 23:57:21
6 50ed8aa1b842a2593f9c928b*** text/html 2020-01-18 23:57:11
7 ***e543d7fa0b1b8b67e5ac application/x-dosexec 2020-01-18 23:57:01
8 50e7205cdabd3c757661a7a8c8fc64d1 application/x-dosexec 2020-01-18 23:56:41
9 50e5935f0cc3d5b1f1d28c13a8eb9231 text/html 2020-01-18 23:56:31
10 ***ab7eb375897ef274080b application/x-dosexec 2020-01-18 23:56:21

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号