VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: pure4.3.1.apk
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “pure4.3.1.apk” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: pure4.3.1.apk
MD5:45740ddd471786cb88ceedc9a4e88d75
SHA1:8edad4e567bed41229f7c80fe33b94ca6014ec78
1979724 Zip archive data 0% (0/32)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d6e3***f7f55bfcb4f78568 text/html 2020-09-23 02:02:01
2 d6e***a2e98cfbc7265b4ce187 text/html 2020-09-23 02:01:31
3 d6e1b787462a***c9524e0c30dd text/html 2020-09-23 02:01:21
4 WindowsFormsApp2.exe application/x-dosexec 2020-09-23 02:01:13
5 d6e***c9897fd13af0fd7fa text/html 2020-09-23 02:01:11
6 d6de99d926dddd4ec2f*** application/x-dosexec 2020-09-23 02:01:01
7 d6dd***3cb***74a application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:31
8 d6dd1ad49ef983a2d***ad4a application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:21
9 d6dbc7d7a837ed545870ac9cc24985b0 application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:11
10 d6db4***c82f32832d application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:01