VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: rsk_tool.bat
รวมการค้นหา3ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 2 。ชื่อไฟล์ “rsk_tool.bat” 66% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: rsk_tool.bat
MD5:3130be8f84ff6b2b0a36bd75ccf72e39
SHA1:184a4c27962c380c11ef2d0078ca1287ea83dbc0
707 ASCII text 0% (0/39)
2 ชื่อไฟล์: rsk_tool.bat
MD5:d43796ee7869d83705dade478fb7cf41
SHA1:a447994cf54c1d1c94069b0b7530d8b3a8015880
5004 ISO-8859 text 15% (6/39)
3 ชื่อไฟล์: rsk_tool.bat
MD5:d43796ee7869d83705dade478fb7cf41
SHA1:a447994cf54c1d1c94069b0b7530d8b3a8015880
5004 ISO-8859 text 12% (5/39)