VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: ss.exe
รวมการค้นหา1667ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 72 ,ไม่ปลอดภัย 1595 。ชื่อไฟล์ “ss.exe” 95% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:5ea93cf7d745235b095d39a77c5c77c1
SHA1:50f8f658a00b45c0130d69e523ad642171f61ff9
73802 application/x-dosexec 46% (23/49)
2 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:d1311ccd62041691922bec9efd5ce16e
SHA1:bf6360a0cdeba4b72d9bfebec3f242808bc0b1d6
7131467 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:193ee460ddf3e391fd83729b1594f419
SHA1:5a272337c05a2c90a45ed3b0bb594cd7bec80c88
3034672 application/x-dosexec 14% (7/49)
4 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:1702a0d61ba9e4cc863b50293386aedd
SHA1:6de4803dc725b1ce7af174a47f739d7cb988756d
53248 application/x-dosexec 18% (9/49)
5 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:1f400b0c53728a2b1ae21cf75155e1a2
SHA1:fcb85a3a46e9124e724cf339f92f6548a7782f67
358795 application/x-dosexec 14% (7/49)
6 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:d850c1854c5220384b33f76c4e7cc6ee
SHA1:4f7d347035fd355d5b4af8d80afe6cfdefcd4248
9381888 application/x-dosexec 6% (3/49)
7 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:4d33328f07d8464381e486df05e8379f
SHA1:eb7b2253aca0da6877968635e8441abae508896f
9381888 application/x-dosexec 6% (3/49)
8 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:7723cd2454f4628c88172fca9ed82be2
SHA1:3e43946e10d415a7e542ad642eea3b0d6cc69ee0
8891392 application/x-dosexec 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:20f4db6bb6ddd667c1fd895d2e7f3e73
SHA1:850d23f657700f31a4c47c92e6f4730b54d45e8c
135168 application/x-dosexec 2% (1/49)
10 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:20adbd9f65c4b7888560e278406bca8e
SHA1:4c1064f590228788f4df87a9728e81f9f0eed518
294812 application/x-dosexec 26% (13/49)
11 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:1fa4c8fe135bbdaeecbd8930f13a657e
SHA1:9a90f953b89ac5e4176cf9b6ce3c57ae78e3cee7
654482 application/x-dosexec 20% (10/49)
12 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:c88b7ebb52aa068c758d94ab5ae8d79b
SHA1:4c9d1b66bfb62ce4216b7988e0e0de5f1c024195
11937792 application/x-dosexec 0% (0/49)
13 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:6de24157d881f37168ca8ea3d09e8672
SHA1:9c4e5140b9f97e10e7a3627fedcfb0a3c7a41596
48128 application/x-dosexec 6% (3/49)
14 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:7180b9e7c08942b87e5fdfc5fc8f265e
SHA1:d509060c16556d9a50b664985747ba75c5046d2d
679936 application/x-dosexec 22% (11/49)
15 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:c962c432035be4a46ed5e0e9944ea0f8
SHA1:e12594da313f374c693b83e493ea676e603ff9c0
675840 application/x-dosexec 22% (11/49)
16 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:c0255cea919375a55bc34daae31f621d
SHA1:0106811b506380b184c28605873c6f4c219eef05
684032 application/x-dosexec 32% (16/49)
17 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:bd860a0da8c43bbc0ff17ab299d75d2b
SHA1:0f67d098b0f653305ee3ba214463db5d67ed47d0
598016 application/x-dosexec 0% (0/49)
18 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:392461689386b239e97e9777eeda9bd5
SHA1:c35ce3adb8889d73784d5ee7eb9807a4bb9defbb
7168 application/x-dosexec 44% (22/49)
19 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:fc18c7db12c561a81b03b9624dcbff62
SHA1:8905fe039b67dd5816cd92c43d31b0e6d489cebf
45056 application/x-dosexec 2% (1/49)
20 ชื่อไฟล์: ss.exe
MD5:19324a1c9085e5b19a0a745a96ce2b2b
SHA1:8819473500a5b662501bb57fd36d9bbc77473da8
45056 application/x-dosexec 4% (2/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 83 84  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 异想魅惑.exe application/x-dosexec 2020-05-28 11:00:31
2 9e5be526da7ceff65e761a3d*** application/x-dosexec 2020-05-28 11:00:21
3 9e5acb***f8b***3 application/x-sharedlib 2020-05-28 11:00:11
4 9e599ba2b***ebf03c79ff application/octet-stream 2020-05-28 11:00:01
5 9e590e4ff3148c9240f8c***dbf application/msword 2020-05-28 10:59:21
6 9e***de6bb8fd1fd0ae12 text/html 2020-05-28 10:59:11
7 shell.exe application/x-dosexec 2020-05-28 10:59:04
8 9e5808dba196ce4fc***b application/octet-stream 2020-05-28 10:59:01
9 empire http 8080.bat text/x-msdos-batch 2020-05-28 10:58:51
10 安卓DJ多多v4.0.8纯净高级版.rar application/x-rar 2020-05-28 10:58:49