VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: timg-6.bin
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “timg-6.bin” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: timg-6.bin
MD5:0147041ca385713bda95574914f375bd
SHA1:e0fba57ecacdf76c800dad496a8031fd810add3a
38828 image/jpeg 0% (0/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 76388a***fd8d81de597578 application/octet-stream 2020-07-06 08:01:01
2 763815a3d9304c52090e01512d1bc5fa application/octet-stream 2020-07-06 08:00:31
3 763669a2250c8e3a2124e145da3c69e1 application/octet-stream 2020-07-06 08:00:21
4 ***73436bb1d665cd626e application/x-dosexec 2020-07-06 08:00:11
5 ***974ec64decba0afbce3b5 application/x-dosexec 2020-07-06 07:59:31
6 ***e290e88ec4aaebb70611f6 text/html 2020-07-06 07:59:21
7 762ec7539a9a06fe14c8a5f659352bf8 application/x-dosexec 2020-07-06 07:59:11
8 7628e7c413b4ce9b70eacb1a83da1ce6 text/html 2020-07-06 07:59:01
9 7627466b1d6e1a2f5ebba2d0f304c0d8 text/html 2020-07-06 07:58:32
10 7626af8568d3c1c3ede***a813 application/x-dosexec 2020-07-06 07:58:22