VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: upload_jiaoyou.aspx
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “upload_jiaoyou.aspx” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: upload_jiaoyou.aspx
MD5:b32ca04dd5cbbcf63e3f15cf8f0003c2
SHA1:6c95b1b77f2fc1218720c6a468dfa79503d4bf0f
6289 HTML document 0% (0/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 357cc536afc9f55220ea31a1f647c9e9 text/html 2020-08-12 23:01:31
2 ***a7f***f75155ba62 text/html 2020-08-12 23:01:11
3 3579a6b4e92e3e73571b6e091bde79d3 application/x-dosexec 2020-08-12 23:01:01
4 3578f***e55f2f80248ea01dfd application/x-dosexec 2020-08-12 23:00:32
5 357640e9470728f3f95774ccd16480d1 application/x-dosexec 2020-08-12 23:00:22
6 3574a0eebc***baee1a154b4fe0 text/plain 2020-08-12 23:00:12
7 357427c80bcdce321eab27a0a3ee3907 application/x-dosexec 2020-08-12 23:00:02
8 3573f413422c4f10650c37ebdab9a78a text/html 2020-08-12 22:59:31
9 3572913e257871dc***b931030 text/html 2020-08-12 22:59:21
10 ***cf5641c5f12047cd26956 text/html 2020-08-12 22:59:11