VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: vb.zip
รวมการค้นหา6ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 2 ,ไม่ปลอดภัย 4 。ชื่อไฟล์ “vb.zip” 66% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: vb.zip
MD5:e08513cff1921d35ae616196c2208345
SHA1:4ca1130e5e6c2e7de48d1d738cb6450ed88e87b2
5661827 application/zip 4% (2/49)
2 ชื่อไฟล์: vb.zip
MD5:0be2f4e12172b5fcf54083aa2b36f768
SHA1:d29d4c301319146117178b6b64fd2a6fff9e6761
5057289 application/zip 0% (0/39)
3 ชื่อไฟล์: vb.zip
MD5:4b310d28dac3feb67fa9fe1756c6d448
SHA1:f0a1ff0b1cc4f609ef41fd46f63b8d8d7fba9158
15401487 application/zip 0% (0/39)
4 ชื่อไฟล์: vb.zip
MD5:e9fd2ca3b77381cc34eea592c758ff34
SHA1:d96616f53ada8d1641b786ab72d6968ee046696c
138206 application/zip 46% (18/39)
5 ชื่อไฟล์: vb.zip
MD5:03d840ed49cd5cde20678273bd0882f3
SHA1:1aeec76c049348debc4f885826296344d080f507
185351 Zip archive data, at least v1.0 to extract 94% (34/36)
6 ชื่อไฟล์: vb.zip
MD5:de457049d816f2b71f709ce0da8a8715
SHA1:c30c8da9192afe58148d0f1f70e5a3aefc9ae04f
197336 Zip archive data, at least v1.0 to extract 78% (30/38)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 叠蛋糕任务.exe application/x-dosexec 2020-05-26 03:01:22
2 6a76729d4d2e5f675d419117e89581e4 application/x-dosexec 2020-05-26 03:00:31
3 6a746301e6019254e***f7051 application/xml 2020-05-26 03:00:21
4 6a73***bac6f726d429a4a6 application/octet-stream 2020-05-26 03:00:11
5 6a71963e228684daf6363f8cd6325913 application/x-dosexec 2020-05-26 03:00:01
6 autoplay.exe application/x-dosexec 2020-05-26 02:59:33
7 6a71664bd1ff***eb47efeb6b3a application/x-dosexec 2020-05-26 02:59:31
8 6a6ff0b92eb3d50***f application/x-dosexec 2020-05-26 02:59:21
9 6a6f******fb0a application/x-gzip 2020-05-26 02:59:11
10 6a6cd58bd4b9bde49803ddb702bb4dc7 application/x-gzip 2020-05-26 02:59:01