VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: ver1.exe.bal
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “ver1.exe.bal” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: ver1.exe.bal
MD5:51b5bc4b85911dd9c2ebd154b1ecb58c
SHA1:0ca5860321803e7c4a6e3df03d388a1b46dee63f
252348 application/x-dosexec 71% (28/39)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 184***e1c1b415b6d630b83 text/html 2020-04-08 01:59:21
2 DcFormat.exe application/x-dosexec 2020-04-08 01:59:12
3 1******f34560 text/html 2020-04-08 01:59:11
4 RegistryWorkshop_chs.exe application/x-dosexec 2020-04-08 01:59:00
5 ***c6ae641a3e9f0f488e543473 application/x-dosexec 2020-04-08 01:58:41
6 ***d01d0acb53551afa06b5a3 text/x-ruby 2020-04-08 01:58:31
7 183daf1f***a2d9ef0aa2796c application/x-dosexec 2020-04-08 01:58:21
8 183c9c76022c24539a66c3c6676a636d application/x-dosexec 2020-04-08 01:58:11
9 183c6eecc4590fd8af***6a text/html 2020-04-08 01:58:01
10 183c3edf***e0a5fc784824fc text/html 2020-04-08 01:57:41