VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: z.exe
รวมการค้นหา1557ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 39 ,ไม่ปลอดภัย 1518 。ชื่อไฟล์ “z.exe” 97% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:a3c12db01b4bffd58184c38fd772ba6d
SHA1:3bf286dd336624581ebae60c007b83558cd97fc3
10633216 application/x-dosexec 24% (12/49)
2 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:e229e2d629e5b301bfa72683969a0b7d
SHA1:dfe8eddcafc5f55170755e129b24123920fcf46e
103424 application/x-dosexec 28% (14/49)
3 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:dc6a72db5a580de52a06760341661c4e
SHA1:efc45773f5a260249968641f987ee7314cadcb3e
794624 application/x-dosexec 2% (1/49)
4 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:85001b30ff73e3b233291ed57cdb6f70
SHA1:7b51b780557c7f3600b6fec0fa83341d5a7c1981
64000 application/x-dosexec 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:3977a870968d6aa441d1412876e0f1a1
SHA1:b34eb9252009e79604f9f25faef3a8b7a0f84b0a
6193664 application/x-dosexec 22% (11/49)
6 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:0e76d4a7e977a01dd9dc5af9c3a9b3e5
SHA1:cee04fd7bf4319f47353e1524201398ad5fe3ecc
3804824 application/x-dosexec 6% (3/49)
7 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:ab1b47d1e6c703ee03a798e85cc4ce11
SHA1:2b2cb653857eb43e53db5741a17a952aecad42e9
818310 application/x-dosexec 28% (14/49)
8 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:79a509436490cb7c537f7a6e82963bc6
SHA1:2daee802996a230527246630eab2c2ae2c9d9058
818310 application/x-dosexec 28% (14/49)
9 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:75375c22c72f1beb76bea39c22a1ed68
SHA1:e1652b058195db3f5f754b7ab430652ae04a50b8
167936 application/x-dosexec 0% (0/49)
10 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:e83613744135c9b5afa610b5937f714e
SHA1:247ca8628c41afc14382cdb0a0915253195e634a
1609003 application/x-dosexec 12% (6/49)
11 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:561a8d613a80197f3dd20a0588c52c00
SHA1:1d0766f3488e16944bc851a62d254f743f89ed97
1086976 application/x-dosexec 16% (8/49)
12 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:35f7d12ba30678be68235cee5a3b60dd
SHA1:468af0b54d2b1aeb473cf1e654c5aa6626ec2c73
334336 application/x-dosexec 4% (2/48)
13 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:7ff0cee222450806448d73ed10741667
SHA1:f46587cefa8a93b190ab8092b2721ceccf0fa344
1912832 application/x-dosexec 18% (9/48)
14 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:7c7e2bae5e02862e538d89183cf4219f
SHA1:0a5ab432b0c6d80ead68435410c7cc9062158c71
444416 application/x-dosexec 42% (20/47)
15 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:0dfefd9162e091ace683a9029ab3a982
SHA1:dc62cc649a5b1f31ae810584a8aee460ba8aa374
3023489 application/x-dosexec 12% (6/47)
16 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:0e76d4a7e977a01dd9dc5af9c3a9b3e5
SHA1:cee04fd7bf4319f47353e1524201398ad5fe3ecc
3804824 application/x-dosexec 2% (1/47)
17 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:710785c4c6b4a56d2c487da14884c94a
SHA1:126a76764abf0e46d6ad97e3add6e8f2d39f3274
4608 application/x-dosexec 0% (0/47)
18 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:7cab5922b6f312547ee18210202bd4d4
SHA1:f9789755d95e169572b7889ec9408f8ac8f7c7d2
7168 application/x-dosexec 2% (1/47)
19 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:0507219f896ec7e5d1c3545211a54c66
SHA1:976df094c4fa70990d7dd3ba1319f1add17a2a9f
5120 application/x-dosexec 4% (2/47)
20 ชื่อไฟล์: z.exe
MD5:6077d8b9d1b7a2cdcea8445b9ed0ace1
SHA1:aba5a55f4781269b3957be05b94a7ebd09a308f9
268370 application/x-dosexec 52% (24/46)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 77 78  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 <3国志14>学习补丁=6.exe application/x-dosexec 2020-02-18 15:00:06
2 [纯片][无套][双龙][.qsed application/xml 2020-02-18 14:59:29
3 ADBDriverInstaller.exe application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:57
4 e64ddaaa***b5 text/html 2020-02-18 14:58:41
5 e64dbe5e1e636f***e77756c6d application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:31
6 e64db9bd4e6ac41c1fd***c5689 application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:21
7 e64db60f1c55110fb71436fd58049ade application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:11
8 e64bba4d8b1212e623019bda979a8c3d application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:01
9 Shadowsocks-4.1.7.1.exe application/x-dosexec 2020-02-18 14:57:53
10 e64b8356a9d765011d3cad2a4a476a29 application/x-dosexec 2020-02-18 14:57:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号